Декоративните греди, дъски и конзоли са най олекотеният декоративен елемент,изработени от екструдиран полистирол с твърдо полимерно покритие,

Характеризира се с отлични декоративни свойства, висока механична якост, влагоустойчивост ,топло-изолация,шумо-изолация и дълготрайност.
Използват се за вътрешна и външна декорация.
Много висока топло-изолация и шумо-изолация.
Тези свойства не се променят даже и след дълъг срок на експлоатация.
 За лепенето се използва  PU пяна/лепило - CERESIT CT 84 Express 850 ml
1. Рязане и обработка
Рязането и обработката на гредите, конзолите и дъските се извършват с ръчни инструменти за обработка на дърво с много дребни зъби.
При малки срезове и корекции може да се ползва и здрав остър нож. Финалната обработка се извършва с едрозърнеста шкурка / 60 – 80 /, увита около дървено трупче.

2.   Монтаж
Първи  вариант
А/   Отрежете гредите и дъските на необходимия размер. Отбележете снадките и допрете сглобките.  Проверете дали пасват добре.
Трябва да се получи много тънка фуга
Б/   Нанесете лепилото на основните елементи, които ще се монтират първи. Препоръчва се монтажно лепило за  CERESIT CT 84 Express 850 ml
В/   Подпрете залепените елементи към тавана с подпори с мека подложка, за около 15 - 20 минути.
Преди демонтажа на подпорите проверете здравината на залепване.
Внимание:
Преди залепването на гредите, дъските и конзолите проверете основата да не е запрашена или влажна.
/ здравина на залепване и скорост на полимеризация/злепване зависи от температурата на околната среда.
Г/  Напречните греди или дъски монтирайте след пълната полимеризация на лепилото на вече залепените елементи.
Д/  Като последни елементи обикновено се явяват конзолите и металния обков.

Втори  вариант:
А/  Както при първи вариант
Б/   Отрежете гредите и дъските на необходимия размер. Отбележете снадките и допрете сглобките.  Проверете дали пасват добре.
В/   Нанесете лепилото на основните елементи, които ще се монтират първи. Препоръчва се монтажно лепило за  CERESIT CT 84 Express 850 ml
Г/  Притиснете гредите към тавана и  ги фиксирайте с помощта на винтове от двете страни през тях.
При по-големи дължини на гредите се препоръчва да се фиксират на няколко места, за да не провисват.
3.  Обработка на  фугите и Снадки
Фугите между монтираните елементи можете да уплътните с акрилатен кит за дърво и боядисате в същия цвят с байц от производителя.
Съответният байц се предлага в сайта в разфасовки по 50-100 милилитра.
Лепилото CERESIT CT 84 Express 850 ml  се предлага също.

        За консултация моля използвайте тел.  0878 7020 06