Нашата мисия

 

   Декоративни Греди еоод      Ние сме производител на всики видове и рамери декоративни греди.
Моля прочети внимателно и се присъедини към нашата мисия.

 Ти можеш да спасиш гората...................

Ние име решение.....................................

Използвай го и кажи на другите..............

Ние можем заедно....................................

От 2 август 2017 г. живеем на екологичен кредит предупреждава международната природо защитна организация WWF.
Денят /overshoot day/ настъпва все по рано.

Ние  имаме решение, да бъде намалена сечта в горите. Можеш да се включиш в опазването на околната среда като избереш нашите декоративни греди. Така ти ще спасиш едно стогодишно дърво, вследствие на което ще се намали въглеродният диоксид в атмосферата с 0,192 гигатона.

Защо трябва да бъде отсечено дърво, при положение, че можете да използвате декоративните греди.

Гредата от дърво :

тежка 100 - 300 кг

трудно се обработва

трудно се транспортира

монтажа е кошмарен

изисква постоянна поддръжка

напуква се

изкривява се

и най- вече  - отсечено е едно дърво

Каква е ползата 
 Декоративна греда е :

Лека - 500 гр./м

Обработена и готова за монтаж

Монтира се бързо,лесно и чисто / всеки може /.

Не изисква поддръжка/не е необходими да я мажете всяка година с скъпо струващи масла/

Не се напуква

Не се изкривява/изметва/

Не гние – няма гниещи гъбички

И най- вече- спасява едно дърво

Възможно е унищожаването на гори да бъде спряно до 2020 г., но забавянето на активните действия в това отношение може да увеличи двойно загубата им до 2030 г. Това става ясно от третата глава на доклада на WWF „Живи гори”, наречена „Гори и климат”, разпространена на започналата среща за климата на ООН в Южна Африка.

 

Документът предупреждава, че светът може да загуби 55,5 млн.хектара гори до 2020 г., дори и да бъдат взети спешни мерки за намаляване на обезлесяването. Ако необходимите действия бъдат отложени, до 2030 г. светът ще загуби 124,7 млн. хектара гори.

Горите имат жизненоважно значение за благосъстоянието на хората и дивата природа, както и за глобалния климат. Обезлесяването от своя страна води до увеличаване на количеството парникови газове в атмосферата, се казва още в доклада на WWF. Забавянето на мерките обаче би довело до загубата на допълнителни 69 млн. хектара гора в световен мащаб и отделянето на най-малко 24 гигатона въглероден диоксид повече в атмосферата до 2030 г. В това число не влизат загубите от деградацията на горите или на въглерода, съхранен под земята. В момента до 20% от глобалните емисии на въглероден двуокис идват от обезлесяването и деградацията на горите, а това е повече от общото количество емисии от транспорта в световен мащаб.

 

Докладът констатира още, че залесяването не е решение, тъй като новите насаждения няма да поглъщат достатъчно въглероден диоксид преди 2040 г., за да компенсират освободените емисии от обезлесяването.

 Ние от Декоративни Греди еоод имаме конкертно решение, с което ще намалим обезлесяването на горите. Използвайте нашите декоративни греди за декоративни, фасадни и интериорни облицовки.

Нашият продукт обезмисля използването на истинско дърво. Така ние намаляваме сечта в горите.

Нашите гори изчезват, докато ние обсъждаме как да ги спасим", каза Брус Кабърли, ръководител на програмата на WWF за горите и климата. „Продължаващата загуба на гори ще има тежки последствия върху климата, природата и прехраната на милиони хора. Ние сме наясно, че не можем да „залесим” решаването на проблема. Трябва да действаме сега, за да опазим световните гори или ще ги загубим завинаги ".

 

Според WWF срещата на високо равнище за климата в Южна Африка предоставя уникална възможност за правителствата по света да се обединят в усилията си за спиране на глобалното изсичане на гори. Очаква се по време на срещата да се приеме план, според който развитите страни ще компенсират финансово развиващите се, за да не секат горите си.

 

ООН вече разработи програма за намаляване на емисиите от обезлесяване и унищожаване на горите (известна като REDD +). Тя представлява уникална възможност едновременно за борба с климатичните промени и със загубата на гори. Според WWF правителствата трябва да се ангажират в глобален план за справяне с обезлесяването. Докладът „Живи гори” констатира, че не е възможно постигането на нулева нетна загуба на гори до 2020 г. без прилагането на REDD +.

 

"Наясно сме, че преговорите в Дърбан са сложни. Но не бива да пропиляваме възможностите, които REDD + ни дава. Ако се възползваме от тях, можем едновременно да се борим с бедността и да опазваме климата. Залогът е твърде голям, за да допуснем преговорите да бъдат провалени по технически причини", заяви Джералд Стийндъледжър от програмата „Гори и климат” на WWF.

 

WWF призовава световните лидери да се придържат към амбициозната цел за нулева загуба на гори през 2020 г. Докладът „Живи гори” показва, че тази цел е постижима чрез подобряване на управлението, развитие и прилагане на планове за устойчиво използване на земята, прилагане на законодателството в сектора, изготвяне на подобрени системи за земеползване, прозрачен и обстоен мениджмънт и пазари, които стимулират развитието на устойчиво горско стопанство и земеделие.

 

В доклада се казва още, че при постигането на тази цел трябва да се дадат силни гаранции за опазване на биологичното разнообразие на планетата, като същевременно се защитят интересите на местните общности и коренното население.

 

Имайки предвид колко спешно трябва да се спре загубата на гори, WWF призовава правителствата да осигурят необходимото финансиране на REDD +. В това отношение високоразвитите страни трябва да играят ключова роля в предоставянето на адекватни, предвидими и устойчиви схеми за финансиране на REDD +. Според доклада на WWF до 2020 г. са необходими от 30 до 50 млрд. долара за достигане на почти нулеви емисии от обезлесяване и унищожаване на горите.

 

Въпреки че необходимите суми са големи, ако те не бъдат предвидени, ще се получи съществено увеличение на дългосрочните разходи. Частният сектор може да бъде в подкрепа на правителствата в това начинание чрез прилагането на алтернативни финансови инструменти като например горските облигации.

 

Докладът „Живи гори” използва модел, разработен за WWF от Международния институт за приложен системен анализ (IIASA). В своята същност той разглежда редица различни сценарии за бъдещето на горите през следващия половин век, модифицирани спрямо промените в политиките по отношение на биогоривата, опазването на околната среда и търсенето на дървен материал.

Можеш да бъдеш част от спасяването на горите като:

-ни се довериш
-използваш декоративните греди
- като споделиш с близки и приятели за нашия продукт

Ние от те призоваваме да не оставаш безочастен към сечта във вековните гори.

за спонсори : 
Моля обади се да поговорим тел .+359 878 702 006


 ДЕКОРАТИВНИ ГРЕДИ ..../ да спасим едно дърво  сега /

                                   
24 часа за декоративни греди еоод - https://www.24chasa.bg/novini/article/6983653